http://bbssc.bbsschool.co.in
bbsintercollege@gmail.com      (+91) 8957595058
 
 • Divya
  84.6 %
 • Jai Singh
  81.4 %
 • Suraj Kumar Patel
  80.8 %
 • Priyanka Kushwaha
  80.8 %
 • Shashwat Dwivedi
  80.6 %
 • Satish Chaurasiya
  80.4 %
 • Vibha Kumar
  80 %
 • Ayushi Ranjan
  80 %
 • Suraj Kumar Gupta
  85 %
 • Roshani Kumari
  85 %
 • Arvind Kumar
  84.9 %
 • Srijan Srivastava
  84.9 %
 • Jitendra Kumar Yadav
  84 %
 • Krishna Kumar Yadav
  83.9 %
 • Shivansh Pandey
  83.9 %
 • Kajal Kumari Patel
  83.9 %
 • Priya Singh
  83 %
 • Himanshu Patel
  83 %
 • Sujit Kumar
  83 %
 • Shivam Tiwari
  82.9 %
 • ANAMIKA TIWARI
  89.6 %
 • AMAN SHARMA
  89 %
 • VIVEK KUMAR
  87.8 %
 • SHALOO SHUKLA
  87.2 %
 • ANURODH SINGH
  87 %
 • VATSALYA
  86.6 %
 • ANJALI GUPTA
  85 %
 • PRIYANSHU GAUTAM
  84.8 %
 • GAURAV PATEL
  84.6 %
 • SHIVAM SINGH
  84.6 %
 • ASHISH KUMAR
  84.2 %
 • KRISHNA KUMAR
  84 %
 • TANAY SAXENA
  83.8 %
 • DEVESH TRIPATHI
  83.8 %
 • HIMANSHU MAURYA
  83.6 %
 • VIVEK SAROJ
  83.6 %
 • Shivani Pandey
  90 %
 • Neetu Maurya
  89 %
 • Vivek Singh Yadav
  88.8 %
 • Vartika Singh
  88.2 %
 • Ankita Maurya
  88 %
 • Pankaj Kumar
  87.8 %
 • Sakshi Panchal
  87.6 %
 • Ankita Singh
  87.6 %
 • Anchal Patel
  87.6 %
 • Abhishek Kumar Gupta
  87.4 %
 • Alka
  87 %

Visit Counter :