http://bbssc.bbsschool.co.in
bbsintercollege@gmail.com      (+91) 8957595058
 
 • Kiran Singh
  92.16 %
 • Ashtha Dwivedi
  91.16 %
 • Ankit Kumar
  90.6 %
 • Beena Patel
  90.2 %
 • Rigini Maurya
  88 %
 • Satyam Shukla
  87.6 %
 • Indranand
  87.4 %
 • Karunesh
  87 %
 • Deepak Chaurasiya
  86.8 %
 • ANJALI VERMA
  96.33 %
 • NISTHA PANDEY
  91.83 %
 • SHASHANK SHEKHAR SHUKLA
  90.66 %
 • KUMARI DIVYA
  90.16 %
 • AYUSHI YADAV
  89.83 %
 • SACHIN BIND
  89.5 %
 • PRIYANSHU YADAV
  89.33 %
 • DEEPAK YADAV
  89 %
 • KRISHNA NANDAN
  88.5 %
 • UNNATI MISHRA
  87.8 %
 • SAURABH PANDEY
  87.6 %
 • ANGESH YADAV
  87.6 %
 • AYUSH
  87.3 %
 • ANKITA SINGH
  86.6 %
 • Prachi Patel
  94.33 %
 • Roshni Kumari
  93.66 %
 • Jitendra Yadav
  93.16 %
 • Ashutosh Pandey
  92.16 %
 • Shivani Tiwari
  92.16 %
 • Sakshi Dwivedi
  92.16 %
 • Priya Singh
  92.16 %
 • Shreya Patel
  91.33 %
 • Ritika Yadav
  90.66 %
 • Jaswant Singh
  90.5 %
 • Shivangi Maurya
  90.5 %
 • Ruchi Kumari
  90.5 %
 • Shika Prajapati
  90.33 %
 • Tarannum
  90.33 %
 • Shweta Yadav
  90.33 %
 • Shreya Srivastava
  90.16 %
 • Saumya Singh
  90 %
 • Kadrunisha
  90 %
 • Sakshi Pandey
  94.83 %
 • Viplove Yadav
  94.83 %
 • Preeti Yadav
  94 %
 • Sadaf Bano
  92.83 %
 • Saumya
  92 %
 • Divya Mishra
  91.87 %
 • Prince Yadav
  91.83 %
 • Ritupriya Mishra
  91.67 %
 • Shivanshi Mishra
  91.5 %
 • Ragani Shukla
  91.17 %
 • Pooja Maurya
  91.16 %
 • Pramanika Ojha
  91.16 %
 • Komal Maurya
  90.83 %
 • Sonam Yadav
  90.83 %
 • Alpna Verma
  90.33 %
 • Shivani Srivastava
  90.16 %
 • Shruti Soni
  90.16 %
 • Pragya Yadav
  90.16 %
 • Abhishek Kumar Singh
  90 %
 • Nidhi Yadav
  90 %
 • Nidhi Goswami
  90 %
 • Gitanjali Yadav
  90 %
 • Laxmi Mishra
  90 %
 • Tripti Sagar
  90 %
 • Vibhu Mishra
  90 %
 • Sandhya Patel
  90 %
 • Adrash Shrama
  90 %
 • Mariyam firdaus
  90 %
 • Ashish Sumar Shrma
  90 %

Visit Counter :